Factuur en premie

Iedere werkgever in onze sector betaalt pensioenpremie aan het pensioenfonds. Daarnaast betaalt de werknemer een eigen bijdrage. Deze houdt u in op het salaris.

Het ingelegde geld wordt belegd. Pensioenfonds Beton probeert elk jaar een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Dit tegen een zo laag mogelijk risico.

Hoe hoog de premie is, leest u hieronder.

Premiegegevens 2022