Maatschappelijk verantwoord beleggen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en beleggen staat in het middelpunt van de belangstelling. Ook wij nemen graag onze verantwoordelijkheid voor een leefbare wereld nu en in de toekomst. Als u daar alles over wil lezen, download dan ons beleidsdocument daarover.

Pensioenfonds Beton streeft naar een maatschappelijk verantwoorde invulling van de beleggingsactiviteiten. Daarbij hebben we als bestuur de visie dat duurzame ontwikkeling noodzakelijk is voor een goed rendement op lange termijn en dat bedrijven die zich inzetten voor een goed milieu, sociale rechtvaardigheid en duurzame maatschappelijke ontwikkeling, op lange termijn beter renderen. Bij de invulling van het beleggingsbeleid is het doel om te zorgen voor een solide en betaalbaar pensioen, leidend.

MVB-beleidsdocument 2022

ESG

ESG staat voor Environmental, Social and Governance. Het zijn criteria die worden gebruikt om de duurzaamheid en de ethische weerslag van een investering te meten. Onze vermogensbeheerder gaat bewust het gesprek aan met bedrijven waarin we beleggen. Zo kennen we de bedrijven en hun ESG-thema’s. Bij de keuzes die we maken kijken we ook naar de internationaal erkende standaarden van de Principles for Responsible Investment (PRI), de UN Global Compact, de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de Nederlandse Stewardship Code.

UN Global Compact

UN Global is bijvoorbeeld een initiatief van de Verenigde Naties en bestaat uit 10 principes op het vlak van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en corruptie, gebaseerd op algemeen erkende verdragen, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, belangrijke afspraken van de International Labour Organisation en het VN-verdrag tegen corruptie.

Convenant

Daarnaast zijn we als Pensioenfonds Beton een van de ruim zeventig pensioenfondsen die het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen steunen.

Deelnemers staan achter ons MVB-beleid

We deden in 2019 onderzoek naar uw mening over maatschappelijk verantwoord beleggen. U hecht de meeste waarde aan beleggingen sociaal (60%), dan milieu (25%) en daarna de categorie governance. Conclusie was dat de manier waarop wij dat doen, op ruime steun kan rekenen. Dat is fijn om te horen.