Beleidsdekkingsgraad in juni gestegen naar 112,1%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Beton is per eind juni gestegen naar 112,1% (juni: 112,0%).

Eind juni had Bpf Beton 112 eurocent in de boeken voor elke euro die het fonds in de toekomst aan pensioenen moet uitkeren. Ons fonds heeft op basis van deze beleidsdekkingsgraad een reservetekort.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Door een gemiddelde te nemen, schommelt de dekkingsgraad minder.

Onrust op de financiële markten

De zorgwekkende situatie in Oekraïne en de impact daarvan op de economie zorgen ongewijzigd voor onrust op de financiële markten. Dat heeft invloed op de beleggingsrendementen. Dat verslechtert de dekkingsgraden van pensioenfondsen.

Door de negatieve rendementen in juni is het pensioenvermogen van Pensioenfonds Beton gedaald. Doordat de DNB-rente in juni is gestegen hoeft Pensioenfonds Beton nu een minder hoge voorziening aan te houden om de pensioenen in de toekomst uit te keren. Per saldo is de dekkingsgraad van Pensioenfonds Beton per eind juni gedaald.

Financiële situatie van Pensioenfonds Beton

De invloed van de oorlog op onze dekkingsgraad is en blijft een momentopname. Pensioenfonds Beton houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten en doet wat mogelijk is om uw pensioen goed te blijven beleggen, ook in een tijd van financiële uitdagingen.

In dit nieuwsbericht informeren wij u over het aandeel van onze beleggingsportefeuille in Rusland.

Dekkingsgraad voor verhogen of verlagen

De afgelopen jaren is uw pensioen niet verhoogd en niet verlaagd. Als de beleidsdekkingsgraad eind oktober hoger is dan 110% mogen we de pensioenen (gedeeltelijk) verhogen (indexeren). Eind oktober 2021 was de beleidsdekkingsgraad 108,8%. Daarom verhoogden wij de pensioenen per 1 januari 2022 niet.

Bij een beleidsdekkingsgraad boven 90% per eind december is het verlagen van pensioen niet nodig.
Op basis van de beleidsdekkingsgraad per eind december 2021 (110,0%) verlagen wij uw pensioen niet.

Verwachtingen voor de komende jaren
De stand van de beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het verhogen of verlagen van uw pensioen. Die stand is onder andere afhankelijk van de rente, maar ook van de beleggingsresultaten. Beide zijn moeilijk te voorspellen.

Versoepeling indexatieregels

De wetgever heeft de regels voor het (gedeeltelijk) verhogen van uw pensioen versoepeld in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. De grens voor het verhogen van pensioenen lag op een beleidsdekkingsgraad van 110%, dat is nu verlaagd naar 105%. Hierdoor kunnen pensioenfondsen mogelijk dit jaar de pensioenen verhogen.

De wetgever heeft daar wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moeten pensioenfondsen, bij de beslissing of en zo ja hoeveel dit jaar de pensioenen verhoogd kunnen worden, de belangen van alle deelnemers tegen elkaar afwegen. Ook moeten cao-partijen wel de intentie hebben om bij de overgang naar het nieuwe stelsel alle opgebouwde pensioenaanspraken over te zetten (= invaren) naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarbij moeten besturen een analyse maken van wat de (mogelijke) effecten zijn als een toeslag wordt verleend in relatie tot het invaren van de pensioenen naar het nieuwe pensioenstelsel.

Er is dus nog werk aan de winkel voordat pensioenfondsen dit hebben uitgezocht en hier nader over kunnen berichten. We houden u op de hoogte.

Waardeoverdracht en afkoop mogelijk

De beleidsdekkingsgraad is meer dan 100% en dus mag ons fonds meewerken aan waardeoverdracht van uw pensioen. Dit kan een waardeoverdracht zijn naar een ander pensioenfonds, of van een ander pensioenfonds naar Pensioenfonds Beton. De beleidsdekkingsgraad van het andere pensioenfonds moet ook 100% of hoger zijn. U leest hier meer over op de pagina over waardeoverdracht.

Heeft u een klein pensioen tussen de € 2,- en de wettelijke afkoopgrens (€ 520,35 in 2022) per jaar? Dan wordt deze automatisch overgedragen naar een nieuwe pensioenregeling via uw nieuwe werkgever. Daarvoor hoeft u niets te doen.

Ons fonds checkt elk jaar bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds Beton en kopen wij dit af als u 68 jaar wordt.

 

Uitleg begrippen

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Door een gemiddelde te nemen, schommelt de dekkingsgraad minder. De beleidsdekkingsgraad geeft aan of Pensioenfonds Beton voldoende geld in de boeken heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Of we de pensioenen mogen verhogen of moeten verlagen hangt af van de beleidsdekkingsgraad.

Als de beleidsdekkingsgraad onder de 104,4% ligt, spreken we van een dekkingstekort. Verkeert een fonds te lang in deze tekortsituatie, dan moet het maatregelen treffen. Het meetmoment voor ons fonds lag op 31 december 2021. De beleidsdekkingsgraad was toen 110,0%. Ons fonds hoeft daarom geen maatregelen te nemen.

Pensioenfonds Beton moet ook reserves hebben. Daarvoor moet onze beleidsdekkingsgraad 116,9% zijn. Dan is er genoeg geld in de boeken om tegenvallers op te kunnen vangen. Dat is nu niet zo. Daarom hebben we nu een reservetekort. Zolang we een reservetekort hebben, moet het bestuur jaarlijks een herstelplan maken en indienen bij de toezichthouder.

Het herstelplan met de stand per 31 december 2021 laat zien dat pensioenfonds Beton nog binnen de wettelijke termijn van 10 jaar kan herstellen.