Z-score en performancetoets

Hoe doen de beleggingen van Pensioenfonds Beton het ten opzichte van de gekozen meetlat? Dat blijkt uit de zogenaamde z-score. Is de z-score positief, dan hebben onze beleggingen het beter gedaan dan de gekozen meetlat. Bij een negatieve z-score hebben onze beleggingen het slechter gedaan dan de meetlat.

Performancetoets; voor ons een belangrijk getal
Met de performancetoets wordt de gemiddelde z-score van de afgelopen vijf jaar berekend. Voor het pensioenfonds is dat een belangrijk getal. Als uitkomst van de performancetoets negatief is, dan mogen verplicht aangesloten werkgevers het pensioenfonds om deze reden verlaten.

  1. Z-score 2021 ligt iets boven 0
    De voorlopige z-score voor 2021 bedraagt 0,36. Dat betekent dat onze beleggingen het iets beter hebben gedaan dan onze meetlat.

  2. Performancetoets 2021 ligt boven de 0
    De performancetoets over de jaren 2017 t/m 2021 bedraagt 1,74. Bpf Beton zit hiermee ruim boven de norm voor de performancetoets. Verplicht aangesloten werkgevers zouden daarom niet vanwege de behaalde beleggingsresultaten uit het pensioenfonds kunnen stappen.

Onze huidige financiële situatie

Elke maand houden we u op de hoogte van de financiële situatie van het fonds. Kijk op de homepagina bij ‘Onze financiële positie’ hoe financieel gezond we zijn.