Verhogen van pensioen

Ons pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. Maar dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. We besluiten dit elk jaar in december.

Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed genoeg. Daarom konden we uw pensioen niet verhogen. De afgelopen jaren hoefden we uw pensioen niet te verlagen. We verlagen uw pensioen alleen als het echt niet anders kan.

 

Dekkingsgraad bepalend

Hoe een pensioenfonds ervoor staat meten we af aan de hand van de dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. De dekkingsgraad is de verhouding tussen onze bezittingen en onze verplichtingen: ons vermogen tegenover de pensioenen die we moeten betalen.
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. Omdat het een gemiddelde is, geeft het een stabieler beeld van de financiële situatie van het pensioenfonds.

De beleidsdekkingsgraad laat dus zien hoe ons pensioenfonds er financieel voor staat. Aan het einde van het jaar bepaalt de hoogte hiervan of we uw pensioen kunnen verhogen, hetzelfde houden of moeten verlagen. Bij een dekkingsgraad boven 90% is het verlagen van pensioen niet nodig. Pensioenfondsen met een dekkingsgraad per 31 december boven 110% kunnen de pensioenen verhogen (indexeren).

Op basis van de actuele dekkingsgraad per eind december 2020 (105,4%) hoeven wij uw pensioen niet te verlagen, maar verhogen kan helaas niet.

Toeslag is voorwaardelijk

Het laten meegroeien van uw pensioen met de prijzen, noemen we toeslagverlening. Die toeslagverlening is geen recht. Er zijn voorwaarden aan verbonden. De financiële situatie van het fonds bepaalt of we de pensioenen kunnen verhogen. Door de blijvend lage rente moeten we meer geld in kas hebben om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Doordat de rente het afgelopen jaar bleef dalen, behaalden we te weinig beleggingsrendement om dat goed te maken. U leest hier mee over bij Financiële situatie.

Verlagen van pensioenen

De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd. Dat geeft geen garanties voor de toekomst. Hoe graag we het ook anders zouden willen blijft de komende jaren de kans bestaan dat we de pensioenen wel moeten verlagen. Maandelijks plaatsen we een bericht op de website over onze financiële positie. Hier vindt u meer informatie over mogelijke verlagingen. Het verlagen van de pensioenen is het allerlaatste wat het bestuur zou willen doen. Het bestuur houdt de ontwikkeling van de financiële positie goed in de gaten. We bekijken ieder jaar of we moeten verlagen. Als we moeten verlagen, informeren we u daar uiteraard over.

Als u ons uw e-mailadres doorgeeft, mocht u dat nog niet gedaan hebben, kan dat digitaal.

De laatste 10 jaar veranderden wij de pensioenen zo:

Datum verandering Verhoging van uw pensioen     Verlaging van uw pensioen    
1 januari 2022 0,00% 0,00%
1 januari 2021 0,00% 0,00%
1 januari 2020 0,00% 0,00%
1 januari 2019 0,00% 0,00%
1 januari 2018 0,00% 0,00%
1 januari 2017 0,00% 0,00%
1 januari 2016 0,00% 0,00%
1 januari 2015 0,00% 0,00%
1 januari 2014 0,00% 0,00%
1 januari 2013 0,00% 0,00%

Meer weten?

Hieronder kunt u alle informatie over de aanpassingen downloaden.