Gepubliceerd op 24 augustus 2022

Pensioenfonds Beton verhoogt de pensioenen

Per 1 oktober verhoogt Pensioenfonds Beton alle pensioenaanspraken met 2,01%. Gepensioneerden zien de verhoging in de pensioenuitkering van oktober. Alle (oud-)deelnemers zien de verhoging in oktober  terug op mijnpensioenoverzicht.nl. In de zomer van 2023 verschijnt het UPO, daar is de verhoging dan ook in verwerkt.

De verhoging van de pensioenen is mogelijk doordat de regels voor indexeren zijn versoepeld. De grens voor het verhogen van pensioenen lag op een beleidsdekkingsgraad van 110%, dat is nu verlaagd naar 105%.

De wetgever stelt wel enkele voorwaarden. Bij de beslissing of (en zo ja, hoeveel) dit jaar de pensioenen verhoogd worden, moet het fonds de belangen van alle deelnemers tegen elkaar afwegen. Ook moeten cao-partijen wel de intentie hebben om bij de overgang naar het nieuwe stelsel alle opgebouwde pensioenaanspraken over te zetten (= invaren) naar het nieuwe pensioenstelsel.

Het fonds en cao-partijen hebben aan beide voorwaarden voldaan. Daardoor is deze indexatie mogelijk geworden.