Gepubliceerd op 01 juni 2022

Onze statuten zijn gewijzigd

In onze statuten hebben we een aantal wijzigingen aangebracht. In de statuten staan als het ware de regels van ons fonds. We praten u graag kort even bij.

 

Vrijwillige aansluiting bedrijven

We zijn een verplichtgesteld fonds. Dat betekent dat bedrijven in onze sector automatisch bij ons aangesloten zijn en dat hun medewerkers bij ons pensioen opbouwen. Bedrijven die níet verplicht zijn aangesloten, kunnen zich in sommige gevallen op eigen verzoek toch bij ons aansluiten. Daarbij is een aantal dingen veranderd:

  • We gaan bij nieuwe, vrijwillig aangesloten bedrijven onderzoeken of er een zogenaamd verzekeringstechnisch nadeel. Na 5 jaar bekijken we dit opnieuw.
  • Daarnaast maken we nog beter duidelijk dat bij zo’n vrijwillige aansluiting iemand pensioen gaat opbouwen, nadat die is aangemeld door de werkgever.

 

Ondertekening

Belangrijk voor onze flexibiliteit naar buiten, hebben we afgesproken dat voortaan stukken niet altijd per se door onze voorzitter en secretaris getekend hoeven te worden, maar dat dit in sommige gevallen voortaan ook kan door minimaal 2 andere bestuursleden.

 

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Op 1 juli 2021 trad de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Daarin staat dat we in onze statuten een toelichting moeten geven over ‘belet en ontstentenis’. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar daarin wordt omschreven wanneer een bestuurder zijn taken niet mag uitvoeren. We hebben aan de wet voldaan door dit toe te voegen. Zelfs in een apart reglement hiervoor.

 

Aspirant-deelnemers

We hebben in artikel 1.4 beter uitgelegd wat een aspirant-deelnemer (iemand jonger dan 21) is en wat daarvoor is geregeld. Hoewel zij nog geen pensioen opbouwen, zijn zij wel verzekerd voor partnerpensioen en wezenpensioen, totdat ze uit dienst gaan.