Veelgestelde vragen werknemers

Dit zijn de vragen die werknemers vaak aan ons stellen:

Het nettobedrag van uw pensioen in 2021 kan afwijken van wat u in 2020 kreeg. Het verschil hangt af van uw leeftijd en van de hoogte van uw pensioen. Ook hebben de nieuwe belastingregels invloed.

Verandert uw netto pensioenuitkering? Dat komt doordat de loonheffing wijzigt in 2021. Loonheffing is de verzamelnaam van de premies volksverzekeringen en loonbelasting. Deze houden we in op uw pensioen. De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet is verhoogd van 5,45% (2020) naar 5,75% (2021). U betaalt maximaal € 279,41 per maand (2021). Over uw bruto jaarpensioen boven € 58.311 (2021) betaalt u geen bijdrage.

Nee. Dat is niet nodig. De gemeente waar u woont, geeft ons uw nieuwe adres door. Verhuist u naar het buitenland? Geef dan wel uw verhuizing aan ons door.

Ja, dat kan. U kunt verschillende keuzes maken voordat u met pensioen gaat. Eén daarvan is eerder of later met pensioen gaan.

6 maanden voor uw 68ste ontvangt u van ons aanvraagpapieren. Stuur de formulieren ingevuld en ondertekend aan ons terug. Wij regelen het dan verder voor u.

U krijgt pensioen vanaf de eerste dag van de maand dat u 68 wordt. Tenzij u ervoor hebt gekozen eerder of later met pensioen te gaan. De pensioenuitkering wordt rond de 25ste van de maand overgemaakt.