Over Pensioenfonds Beton

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie zet zich in voor een goed pensioen voor werknemers in de betonproductenindustrie.

Wat doet het pensioenfonds?

Het pensioenfonds houdt zich bezig met de uitvoering van het pensioenreglement en het beheren van de pensioengelden. Ook zorgt het pensioenfonds voor een goede voorlichting over de regelingen en adviseert het over pensioenen.

Sociale partners beslissen samen over de uitgangspunten

Dit zijn ook de partijen die de collectie arbeidsovereenkomst in de branche maken. Deze partijen zijn betrokken bij de pensioenregeling:

Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN)
FNV
CNV Vakmensen
De Unie

Wie beheert het pensioenfonds?

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uit de bedrijfstak. Zij beheren het fonds en bepalen het beleid. De administratie en uitvoering van de pensioenen wordt geregeld door Centric Pension and Insurance Solutions B.V.