Op 1 januari 2027 heeft Nederland een nieuw pensioenstelsel

Het nieuwe pensioenstelsel komt eraan. Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioen en AOW. Daar zijn meerdere redenen voor. Het idee is om alles duidelijker, begrijpelijker en persoonlijker te maken.

De afgelopen jaren is er veel veranderd in onze samenleving. Mensen worden bijvoorbeeld steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan of gaan zelf ondernemen. Als ZZP-er bijvoorbeeld. Het is belangrijk dat hoe we pensioen geregeld hebben in Nederland aansluit op deze veranderingen.

De nieuwe regels voor pensioen gaan in vanaf 1 juli 2023. Pensioenfondsen krijgen 3,5 jaar de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2027. Onderdeel van de afspraken is een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. Deze wet geldt sinds 1 januari 2020.

Wij zijn gestart met het bespreken wat wij belangrijk vinden bij het ontwerpen van de pensioenregeling. Waar moet de regeling aan voldoen? Wat willen we niet realiseren? Dit vormt de basis. Daarna werken we dat verder uit. We moeten kiezen tussen twee type pensioenregelingen. Sociale partners hebben een voorlopige voorkeur gegeven aan de solidaire regeling. De volgende stap is het kiezen van de juiste mix aan regels die uiteindelijk de volledige pensioenregeling gaan vormen. Daar gaan we de komende maanden in 2022 naar kijken.

 

Wilt u meer lezen over het Pensioenakkoord en het nieuwe pensioenstelsel?

U vindt hier veel informatie over op de website onsnieuwepensioen.nl, waarbij alle pensioenfondsen zijn aangesloten.