Van de bestuurstafel

Vaste prik in ons pensioenmagazine Voor nu en later is de column van een bestuurslid. Bij toerbeurt schrijven zij op persoonlijke titel een column over een pensioen gerelateerd onderwerp. Deze columns weerspiegelen dus niet per se het standpunt van het voltallige bestuur. Soms leidt een column ook tot discussie aan de bestuurstafel. Dit laat zien dat we binnen het bestuur verschillend denken. Die diversiteit heeft een positieve wisselwerking aan de bestuurstafel en zorgt voor weloverwogen standpunten en beslissingen. Alle columns van de bestuurstafel staan hier voor u bij elkaar, zodat u ze op uw gemak kunt nalezen.

Aan de bestuurstafel

Vaste rubriek in dit magazine is ‘Van de bestuurstafel’. Deze keer omgedoopt tot ‘Aan de bestuurstafel’. Het bestuur is onmisbaar, maar zonder Raad van Toezicht en Verantwoordingsorgaan (VO) kan Bpf Beton niet bestaan. Twee van de zeven leden van het VO – Wim van der Linden en Anton Rijkers – leggen uit wat ze voor u doen. Ook bij moeilijke beslissingen, zoals dit jaar het verhogen van de pensioenpremie en verlagen van de pensioenopbouw.

Wat het VO voor u doet

In het VO komen vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en gepensioneerden samen. Zij beoordelen het beleid, geven advies, controleren de uitvoering en beoordelen de communicatie vanuit Bpf Beton met u. Ook houden ze scherp in de gaten welke kosten Bpf Beton maakt en of dat niet uit de pas loopt met andere pensioenfondsen. Zo bleek in 2019 dat onze kosten per deelnemer per jaar (€ 160 voor administratie en € 306 voor beleggingen) ruim onder het gemiddelde bleven.

De premie verhogen doen we niet zomaar

Elk jaar buigen alle partijen zich over de pensioenpremie voor het volgende jaar. Daarbij gaan we niet over één nacht ijs. Een actuaris berekent elk jaar zorgvuldig hoe hoog de premie moet zijn, of kan zijn. De hoogte van de premie is afhankelijk van de rente op dat moment en van de verplichtingen die Bpf Beton heeft om pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. En verhogingen of verlagingen van de premie blijven binnen een marge, die vooraf voor meerdere jaren met elkaar is afgesproken.

Premieverhoging was voor 2021 nodig

Eind 2020 was de rente zeer laag. Dit had tot gevolg dat de premie voor 2021 (fors) omhoog moest. Meer dan de door de cao-partijen afgesproken marge. Cao-partijen bespraken die situatie uitvoerig, maar werden het niet eens over de oplossing. Dit terwijl Bpf Beton de inkomsten wel nodig heeft om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. In zo’n situatie geldt de regel dat de ‘pijn’ wordt verdeeld tussen de pensioenpremie en de pensioenopbouw.

Wij gaven positief advies over deze verdeling

Het VO heeft adviesrecht als het om de premievaststelling gaat. Wij beoordelen of de voorstellen correct zijn en er volgens de regels is gewerkt. Hoewel wij het jammer vinden dat cao-partijen er samen niet uit zijn gekomen, is de vaststelling van de hoogte van de pensioenpremie en de pensioenopbouw volgens alle afspraken verlopen. Dus gaven wij positief advies over deze aanpak.

Praat mee over uw eigen pensioen

Heeft u interesse om ook deel uit te maken van het VO? Er is nu een plek vrij voor een vertegenwoordiger van werknemers, uit naam van de vakbond FNV. Werkt u in de Betonproductenindustrie, bouwt u pensioen op bij Bpf Beton en bent u lid van FNV? Wij ontvangen u graag – geheel vrijblijvend – tijdens onze volgende vergadering. Dan krijgt u een goede indruk over wat wij doen. Als u een mail stuurt naar vadelihar@planet.nl of a.rijkers@byldis.com nemen wij contact met u op.