Ziek of arbeidsongeschikt

Als u ziek of arbeidsongeschikt wordt, betaalt uw werkgever gedurende maximaal 2 jaar (deels) uw salaris door. Dat is verplicht. Uw pensioenopbouw loopt deze 2 jaar gewoon door. Hier hoeft u zelf niets voor te doen.

Na 2 jaar krijgt u een WIA-uitkering van de overheid

Bent u na (bijna) 2 jaar nog steeds ziek of arbeidsongeschikt? Vraag dan een WIA-uitkering aan bij het UWV. U blijft onder voorwaarden pensioen opbouwen. Het pensioenfonds betaalt mee aan uw pensioenpremie. Wilt u precies weten hoe dit zit? Kijk dan in het pensioenreglement bij hoofdstuk 7.

Vraag het pensioenfonds om uw pensioenpremie (deels) te betalen

Ontvangt u een WIA-uitkering en bent u minstens 35% arbeidsongeschikt? Dan betaalt het pensioenfonds mee aan uw pensioenpremie. Dit heet premievrije deelname. Dit geldt alleen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent.

Wilt u dat het pensioenfonds de premie voor u betaalt? U moet dit zelf aanvragen. Kijk bij Aanvraag en kies voor Arbeidsongeschiktheid. Zorg dat u uw aanvraag verstuurt binnen 1 jaar nadat uw WIA-uitkering inging.

Hoeveel we meebetalen aan uw pensioenpremie?

Dat hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. U ziet dat in de tabel hieronder. Wordt u meer of minder arbeidsongeschikt? Geef dit dan altijd door aan het pensioenfonds. Stuur een kopie van uw nieuwe UWV-beschikking mee.

Vraag uw premievrije deelname aan via Aanvraag. Let op: u moet bij uw aanvraag een kopie van uw UWV-beschikking meesturen.

Aanvraag

De tabel gaat over de WIA-uitkeringen. Heeft u een WAO-uitkering? Kijk dan in het pensioenreglement bij hoofdstuk 7 in artikel 21. Daar staat wat er precies geldt voor WAO-uitkeringen.

Mate van arbeidsongeschiktheidUw premievrijstelling
80% - 100%100%
65% - 80%72,5%
55% - 65%60%
45% - 55%50%
35% - 45%40%
0% - 35%0%