Uit dienst

U hebt een andere baan of u wordt werkloos. Hoe zit het met uw pensioen?

Alles wordt voor u geregeld

Uw huidige werkgever meldt u af bij ons. Uw salaris stopt en u betaalt geen pensioenpremie meer. U krijgt van ons een brief. Daarin staat hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd en wat daar verder voor geregeld is.

Elk jaar krijgt u van ons een overzicht van uw pensioen bij ons pensioenfonds.

Dit kunt u verder regelen

  • Hebt u nog geen nieuwe pensioenregeling? En wilt u pensioen blijven opbouwen? Dan kunt u uw pensioenopbouw tijdelijk vrijwillig voortzetten.
  • Gaat u bij een werkgever buiten de sector werken? Dan kunt u uw pensioen vaak meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht.
  • Hebt u een klein pensioen? Dan mag het pensioenfonds dit bedrag soms afkopen.