Onbetaald verlof

Bij onbetaald verlof bouwt u tijdelijk geen of minder pensioen op. U blijft in dienst bij uw werkgever. U blijft ook deelnemer aan het pensioenfonds.

U bouwt geen pensioen op bij...

  • sabbatsverlof
  • studieverlof 
  • levensloopverlof 

U blijft gedurende maximaal 18 maanden wel verzekerd voor het partner- en wezenpensioen. U leest hier meer over in het pensioenreglement in hoofdstuk 4, artikel 14.2.

U bouwt wel pensioen op bij...

  • langdurig zorgverlof
  • zwangerschapsverlof
  • bevallingsverlof 
  • ouderschapsverlof 
  • adoptieverlof

Maar niet langer dan de periode die de wet voorschrijft voor deze vormen van verlof. Tijdens het verlof blijven u en uw werkgever, zolang de pensioenopbouw wordt voortgezet, de premie betalen.

Zo regelt u het

Vraag uw werkgever wat er bij onbetaald verlof geregeld is. Uw werkgever informeert het pensioenfonds. U hoeft zelf geen contact op te nemen.