In dienst

U gaat werken bij een werkgever in de betonproductenindustrie? Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie regelt uw pensioen.

U bouwt pensioen bij ons op:

  • als u 21 jaar of ouder bent
  • vanaf de eerste dag dat u gaat werken in de betonproductenindustrie

Alles wordt voor u geregeld

Uw werkgever meldt u bij ons aan. U krijgt daarna een brief. Daarin leggen wij u uit hoe uw pensioen geregeld is.

Dit kunt u verder regelen

  • Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. Een samenwonende partner moet u aanmelden bij het pensioenfonds.
  • Had u bij uw vorige werkgever ook pensioen? Dan kunt u dit pensioen ‘meenemen’ naar onze pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht.

Downloads