Scheiden

U en uw partner gaan scheiden. Dat betekent dat u afspraken moet maken over uw pensioen.

Uw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tot de scheiding is opgebouwd. Dit heet verevening.

U mag samen ook andere afspraken maken. Deze afspraken moeten dan in uw echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden staan.

Zo regelt u het

  • U kiest voor verevening
    Meld dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds. U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier van de overheid: Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding. Na 2 jaar is verevening via ons pensioenfonds niet meer mogelijk.
  • U maakt samen andere afspraken
    Neem hiervoor contact met ons op. Stuur ook een kopie van uw huwelijkse voorwaarden of echtscheidingsconvenant mee.

Uw ex-partner krijgt van ons een overzicht met alle pensioenbedragen. U vindt alle informatie terug op uw jaarlijkse pensioenoverzicht.

Alleen als u in het buitenland woont moet u uw partner afmelden

Binnen Nederland geeft de gemeente waar u woont uw scheiding aan ons door.

Partnerpensioen voor uw ex-partner

Uw ex-partner heeft ook recht op een deel van het partnerpensioen dat u opbouwde. Namelijk het partnerpensioen dat is opgebouwd totdat u uit elkaar gaat. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Als u afstand wilt doen van het bijzonder partnerpensioen en als u hier in uw echtscheidingsconvenant geen afspraken heeft gemaakt, vult u dan dit formulier in.