Samenwonen

U gaat samenwonen. Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen.

Dit zijn de voorwaarden

  • U hebt een notarieel samenlevingscontract waarin uw partner als begunstigde voor het partnerpensioen is aangewezen. 
  • Het samenlevingscontract is voor uw pensioendatum afgesloten. 
  • Uw partner is geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn. 
  • U en uw partner staan op hetzelfde adres bij de gemeente ingeschreven.
  • U en uw partner wonen minstens 6 maanden aantoonbaar samen. 
  • Uw partner is aangemeld bij het pensioenfonds.

Zo regelt u het

Is alles in orde? Dan krijgt u van ons een bevestiging dat uw partner is aangemeld.

Wilt u weten wat er voor uw partner geregeld is? Alle bedragen staan straks op uw jaarlijkse pensioenoverzicht.