Overlijden

Als u overlijdt, kunnen uw partner en/of kinderen een uitkering van het pensioenfonds krijgen.

  • Uw partner krijgt partnerpensioen.
  • Uw kinderen komen in aanmerking voor wezenpensioen.
  • Een (eventuele) ex-partner heeft volgens de wet recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd totdat u uit elkaar ging. 

De hoogte van het partner- en wezenpensioen hangt af van uw situatie op het moment van overlijden. Alle bedragen staan op uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO).

Wat moeten uw nabestaanden doen?

De gemeente geeft uw overlijden aan ons door. Wij nemen contact op met uw nabestaanden. Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben. Woont u in het buitenland? Meld wijzigingen dan altijd zelf bij ons.