Nieuwsoverzicht

Beleidsdekkingsgraad december 2020 gestegen naar 98,3%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Beton is per eind december gestegen naar 98,3% (november: 98,1%). Ons fonds heeft op basis van deze beleidsdekkingsgraad zowel een dekkingstekort als een reservetekort. Dat maakt dat we tijdelijk niet mee kunnen werken aan waardeoverdracht en afkoop kleine pensioenen.

Lees meer

Wijziging actuariele grondslagen

In oktober 2020 heeft onze actuaris geadviseerd om de actuariële grondslagen te wijzigen. Met deze grondslagen (regels) berekenen wij of er voldoende geld in kas is om alle pensioenen te kunnen betalen. Deze wijziging heeft geleid tot een verlaging van de verplichtingen en maakt dat wij nu meer vermogen in kas hebben.

Lees meer

Beleidsdekkingsgraad november 2020 gestegen naar 98,10%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Beton is per eind november gestegen naar 98,10% (oktober: 97,7%). Ons fonds heeft op basis van deze beleidsdekkingsgraad zowel een dekkingstekort als een reservetekort . Dat maakt dat we tijdelijk niet mee kunnen werken aan waardeoverdracht en afkoop kleine pensioenen.

Lees meer

In 5 minuten helpt u ons met onze communicatie

Nu er de komende jaren veel verandert door het nieuwe pensioenakkoord, is het belangrijk dat u steeds goed op de hoogte bent. Wij horen daarom graag van u hoe u naar uw pensioen kijkt en op welke manier u onze informatie het liefst ontvangt.

Lees meer

Beleidsdekkingsgraad oktober 2020 iets gestegen naar 97,7%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Beton is per eind oktober iets gestegen naar 97,7% (september: 97,6%). Ons fonds heeft op basis van deze beleidsdekkingsgraad zowel een dekkingstekort als een reservetekort. Ook kunnen we tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdracht en afkoop kleine pensioenen.

Lees meer

2019 in hoofdlijnen: het jaarverslag in beeld

Wij maken elk jaar een uitgebreid jaarverslag. Dat jaarverslag is niet voor iedereen aantrekkelijk om te lezen. Dus brengen wij voor u de belangrijkste informatie over 2019 letterlijk mooi in beeld.

Lees meer

Het Pensioenakkoord: Blik op de toekomst

Waarom krijgen we een nieuw pensioenstelsel? Daarop en op de veelgestelde vragen geven wij antwoord. En we nemen u graag mee in de stappen die wij voor u de komende tijd zetten.

Lees meer