Verhoging van pensioen

Elk jaar proberen we de pensioenen te verhogen. Een verhoging heet toeslag (indexatie).

De laatste 10 jaar veranderden wij de pensioenen zo

U ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging. En of wij onze maatstaf hebben waar gemaakt.

Datum veranderingVerhoging van uw pensioen    Prijsstijging *Onze maatstaf
1 januari 20180,00%1,11%1,11%
1 januari 20170,00%0,03%0,03%
1 januari 20160,00%1,01%1,01%
1 januari 20150,00%0,93%0,00%
1 januari 20140,00%2,88%0,00%
1 januari 20130,00%2,14%1,75%
1 januari 20120,00%2,29%2,77%
1 januari 20110,00%0,82%1,00%
1 januari 20100,00%1,43%0,00%
1 januari 20090,00%2,56%3,00%

*) We kijken naar de stijging van de prijzen. Die cijfers hiervoor krijgen we van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We gaan uit van de Consumentenprijsindex (CPI) alle bestedingen afgeleid. De CPI houdt rekening met de prijsontwikkeling van overheidsdiensten en met consumptiegebonden belastingen. In de afgeleide CPI zijn veranderingen in de tarieven van product- en consumptiegebonden belastingen en subsidies weggelaten.

Tot en met 1 januari 2015 probeerde uw pensioenfonds ieder jaar per 1 januari uw pensioen te verhogen met de cao-loonontwikkeling in de bedrijfstak Betonproductenindustrie, gemeten over de periode van 1 oktober tot 1 oktober daaraan voorafgaand. Vanaf 1 januari 2016 probeert uw pensioenfonds ieder jaar per 1 januari uw pensioen te verhogen met de prijsontwikkeling gemeten over de periode 1 juli tot 1 juli daaraan voorafgaand. Ook de komende jaren kunnen wij uw pensioen waarschijnlijk niet verhogen. De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd.

Toeslag is voorwaardelijk

Wij betalen de verhogingen van het pensioen uit beleggingsrendement. U hebt door eerdere verhogingen en de verwachting voor de komende jaren niet automatisch ook recht op verhogingen in de toekomst.

Hoogte van de toeslag

Bij het bepalen van de toeslag kijkt Pensioenfonds Beton naar de dekkingsgraad. Die geeft de financiële gezondheid van het fonds aan. Een hoge dekkingsgraad is belangrijk omdat het fonds de pensioenen graag ieder jaar een stukje wil verhogen. De pensioenen stijgen dan mee met de lonen en prijzen.

Verhogingen en prijsstijgingen in de afgelopen jaren

Het pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar te verhogen. Als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is, laat het fonds uw pensioen meegroeien met de prijzen. We besluiten dit elk jaar. Meer weten? Hieronder kunt u alle informatie over de verhogingen en prijsstijgingen downloaden.

Downloads