Aanpassingen pensioenen

Ons pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. Maar dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. We besluiten dit elk jaar in december. Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed. Daarom konden we uw pensioen niet verhogen. De afgelopen jaren hoefden we uw pensioen niet te verlagen, maar de komende jaren is dat misschien wel nodig. We verlagen uw pensioen alleen als het echt niet anders kan.

Dekkingsgraad bepalend

De beleidsdekkingsgraad laat zien hoe ons pensioenfonds er financieel voor staat. Aan het einde van het jaar bepaalt de hoogte van de beleidsdekkingsgraad of we uw pensioen kunnen verhogen, hetzelfde houden of moeten verlagen. Bij een dekkingsgraad boven 90% is het verlagen van pensioen niet nodig. Pensioenfondsen met een dekkingsgraad per 31 december 2020 boven 110% kunnen de pensioenen verhogen (indexeren). Op basis van de actuele dekkingsgraad per eind december 2020 (105,4%) hoeven wij uw pensioen niet te verlagen, maar verhogen kan helaas niet.

Toeslag is voorwaardelijk

Toeslagverlening is geen recht. De financiële situatie van het fonds bepaalt of we de pensioenen kunnen verhogen. Door de blijvend lage rente moeten we meer geld in kas hebben om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Doordat de rente het afgelopen jaar bleef dalen,  behaalden we te weinig beleggingsrendement om dat goed te maken.

Verlagen van pensioenen

De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd. Hoe graag we ook anders zouden willen, de komende jaren blijft de kans bestaan dat we de pensioenen toch moeten verlagen. Maandelijks plaatsen we een bericht op de website over onze financiële positie. Hier vindt u meer informatie over mogelijke verlagingen. Het verlagen van de pensioenen is het allerlaatste wat het bestuur zou willen doen. Het bestuur houdt de ontwikkeling van de financiële positie goed in de gaten. We bekijken ieder jaar of we moeten verlagen. Als we moeten verlagen, informeren we u daarover.

De laatste 10 jaar veranderden wij de pensioenen zo

De afgelopen jaren waren de aanpassingen van het pensioen als volgt:

Datum veranderingVerhoging van uw pensioen    Verlaging van uw pensioen    
1 januari 20220,00%0,00%
1 januari 20210,00%0,00%
1 januari 20200,00%0,00%
1 januari 20190,00%0,00%
1 januari 20180,00%0,00%
1 januari 20170,00%0,00%
1 januari 20160,00%0,00%
1 januari 20150,00%0,00%
1 januari 20140,00%0,00%
1 januari 20130,00%0,00%

Meer weten?

Hieronder kunt u alle informatie over de aanpassingen downloaden.

Downloads