Aanpassingen pensioenen

Ons pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. Maar dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. We besluiten dit elk jaar. Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed. Daarom konden we uw pensioen niet verhogen. De afgelopen jaren hoefden we uw pensioen ook niet te verlagen, maar de komende jaren is dat misschien wel nodig. We verlagen uw pensioen alleen als het echt niet anders kan.

De laatste 10 jaar veranderden wij de pensioenen zo

De afgelopen jaren waren de aanpassingen van het pensioen als volgt:

Datum veranderingVerhoging van uw pensioen    Verlaging van uw pensioen    
1 januari 20190,00%0,00%
1 januari 20180,00%0,00%
1 januari 20170,00%0,00%
1 januari 20160,00%0,00%
1 januari 20150,00%0,00%
1 januari 20140,00%0,00%
1 januari 20130,00%0,00%
1 januari 20120,00%0,00%
1 januari 20110,00%0,00%
1 januari 20100,00%0,00%

Toeslag is voorwaardelijk

Wij betalen de verhogingen van het pensioen uit beleggingsrendement. U hebt door eerdere verhogingen en de verwachting voor de komende jaren niet automatisch ook recht op verhogingen in de toekomst.

Hoogte van de toeslag

Bij het bepalen van de toeslag kijkt Pensioenfonds Beton naar de dekkingsgraad. Die geeft de financiële gezondheid van het fonds aan. Een hoge dekkingsgraad is belangrijk omdat het fonds de pensioenen graag ieder jaar een stukje wil verhogen. De pensioenen stijgen dan mee met de lonen en prijzen.

Verlagen van pensioenen

De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd. Ook dit jaar verwachten wij niet te hoeven korten.

Hoe graag we ook anders zouden willen, de komende jaren bestaat de kans dat we de pensioenen toch moeten korten. Ons pensioenfonds moet de pensioenen verlagen als de beleidsdekkingsgraad 5 jaar lang onder de grens van 104,4% zit. Op 31 december 2019 of 31 december 2020 moet de beleidsdekkingsgraad boven de 104,4% liggen. Is dat niet het geval, dan moeten we de pensioenen verlagen. Het verlagen van de pensioenen is het allerlaatste wat het bestuur zou willen doen. Het bestuur is wel bezorgd over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad en houdt de ontwikkelingen goed in de gaten.

Op basis van ons herstelplan bekijken we ieder jaar opnieuw in maart of we moeten korten. Als we moeten korten, informeren we u daarover.

Meer weten?

Hieronder kunt u alle informatie over de aanpassingen downloaden.

Downloads