Aanpassingen pensioenen

Ons pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. Maar dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. We besluiten dit elk jaar. Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed. Daarom konden we uw pensioen niet verhogen. De afgelopen jaren hoefden we uw pensioen ook niet te verlagen, maar de komende jaren is dat misschien wel nodig. We verlagen uw pensioen alleen als het echt niet anders kan.

De laatste 10 jaar veranderden wij de pensioenen zo

De afgelopen jaren waren de aanpassingen van het pensioen als volgt:

Datum veranderingVerhoging van uw pensioen    Verlaging van uw pensioen    
1 januari 20210,00%0,00%
1 januari 20200,00%0,00%
1 januari 20190,00%0,00%
1 januari 20180,00%0,00%
1 januari 20170,00%0,00%
1 januari 20160,00%0,00%
1 januari 20150,00%0,00%
1 januari 20140,00%0,00%
1 januari 20130,00%0,00%
1 januari 20120,00%0,00%

Toeslag is voorwaardelijk

Wij betalen de verhogingen van het pensioen uit beleggingsrendement. De financiële situatie van het fonds bepaalt of we de pensioenen kunnen verhogen. De aanhoudend lage rente en de gestegen levensverwachting zijn de belangrijkste oorzaken dat de financiële situatie niet goed genoeg is.

Hoogte van de toeslag

Bij het bepalen van de toeslag kijkt ons pensioenfonds naar de dekkingsgraad. Die geeft de financiële gezondheid van het fonds aan. Een hoge dekkingsgraad is belangrijk omdat het fonds de pensioenen graag ieder jaar een stukje wil verhogen. De pensioenen stijgen dan mee met de prijzen.

Verlagen van pensioenen

De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd.

Hoe graag we ook anders zouden willen, de komende jaren bestaat de kans dat we de pensioenen toch moeten verlagen. Op de website <link naar homepage> vindt u op de homepage de link naar onze financiële positie. Hier vindt u meer informatie over de mogelijke verlagingen.

Het verlagen van de pensioenen is het allerlaatste wat het bestuur zou willen doen. Het bestuur is wel bezorgd over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad en houdt de ontwikkelingen goed in de gaten.

We bekijken ieder jaar of we moeten verlagen. Als we moeten verlagen, informeren we u daarover.

Meer weten?

Hieronder kunt u alle informatie over de aanpassingen downloaden.

Downloads