De pensioenregeling

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie regelt het pensioen voor werknemers in de betonproductenindustrie.

Onze pensioenregeling is een middelloonregeling

We berekenen uw pensioen over het salaris dat u gemiddeld hebt verdiend toen u in onze bedrijfstak werkte. De pensioenregeling bestaat uit ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen.

U betaalt samen met uw werkgever de premie

Uw werkgever draagt de premies maandelijks over aan ons. Wij beheren alle premies. Vanaf uw pensioendatum krijgt u van ons een pensioen.

Handig om te weten

 • Pensioengrondslag
  U bouwt jaarlijks 1,875% ouderdomspensioen op over uw pensioengrondslag. Uw pensioengrondslag is uw pensioengevend salaris min de franchise.
 • Franchise
  Bij uw pensioenopbouw houden we al rekening met de AOW-uitkering die u later van de overheid krijgt. Over een deel van uw salaris bouwt u daarom geen pensioen op. Dit heet de franchise. In 2019 is de franchise € 14.400,-.
 • Bovengrens
  Uw pensioenopbouw is aan een maximum gebonden. U bouwt pensioen op over uw salaris tot maximaal € 55.927,- (2019).
 • Verhoging van pensioen
  Het bestuur bekijkt jaarlijks of de opgebouwde en ingegane pensioenen kunnen worden verhoogd met een toeslag.

Alle regels voor uw pensioen staan in het pensioenreglement.

Statuten en reglementen