De pensioenregeling

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie regelt het pensioen voor werknemers in de betonproductenindustrie.

Onze pensioenregeling is een middelloonregeling

We berekenen uw pensioen over het salaris dat u gemiddeld hebt verdiend toen u in onze bedrijfstak werkte. De pensioenregeling bestaat uit ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen.

U betaalt samen met uw werkgever de premie

Uw werkgever draagt de premies maandelijks over aan ons. Wij beheren alle premies. Vanaf uw pensioendatum krijgt u van ons een pensioen.

Handig om te weten

 • Pensioengrondslag
  U bouwt vanaf 2022 jaarlijks 1,644% (2021: 1,644%)1 ouderdomspensioen op over uw pensioengrondslag. Uw pensioengrondslag is uw pensioengevend salaris min de franchise.
 • Franchise
  Bij uw pensioenopbouw houden we al rekening met de AOW-uitkering die u later van de overheid krijgt. Over een deel van uw salaris bouwt u daarom geen pensioen op. Dit heet de franchise. In 2022 is de franchise € 14.802,-.
 • Bovengrens
  Uw pensioenopbouw is aan een maximum gebonden. U bouwt pensioen op over uw salaris tot maximaal € 59.706,- (2022).
 • Aanpassing van pensioen
  Het bestuur bekijkt elk jaar of het pensioenfonds de opgebouwde en ingegane pensioenen aanpast.

Alle regels voor uw pensioen staan in het pensioenreglement.

(1) In 2021 was het opbouwpercentage voor deelnemers met een (gedeeltelijk) premievrij pensioen i.v.m. een WAO-uitkering 1,75%. Per 1 januari 2022 is dat 1,644%. Dit is nu gelijk aan het opbouwpercentage van alle deelnemers. En gelijk aan het opbouwpercentage voor deelnemers met een (gedeeltelijke) WIA-uitkering. Deelnemers die het betreft ontvingen hierover een brief.

Statuten en reglementen