Geen personeel meer

U hebt tijdelijk of definitief geen personeel meer in dienst. Wat moet u met het pensioenfonds regelen?

Wat moet u doen bij tijdelijk geen personeel?

U hebt een loonheffingennummer bij de Belastingdienst, maar tijdelijk geen personeel.

  • Loongegevens aanleveren
    Meld uw personeel uit dienst. Hiervoor levert u al uw loon- en dienstverbandgegevens aan via Pensioenaangifte.
  • Geef aan ons door dat u tijdelijk geen personeel hebt

Hebt u aan het eind van het lopende jaar nog steeds geen personeel? Dan maken we de eindafrekening voor u op. Krijgt u in een volgend jaar wel weer personeel? Uw registratie bij ons loopt nog. Lever alleen de loon- en dienstverbandgegevens bij ons aan.

Inloggen Pensioenaangifte

Definitief geen personeel meer?

Hebt u geen personeel meer in dienst? En bent u ook niet van plan om personeel aan te nemen? Volg de stappen van bedrijfsbeëindiging.